top of page

Çocuklar İçin Aikido Programları

Çocuklar İçin Aikido Programlarının Faydaları

 

Çocuk grupları için verilen aikido eğitimleri, çocukların duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimi dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu gruplarda eğitimin temel amacı; oyun oynarken aikido yapmak ve böylece esneklik, denge, kuvvet ve sürat gibi becerilerin daha hızlı gelişmesini sağlamak olmalıdır.

 

Uygulanan eğitimin diğer bir özelliği de sosyal gelişim özelliklerinden olan özgüven, karar verme yetisi ve liderlik gibi vasıfları ön plana çıkarmaktır.

 

Kaptan Aikido olarak hedefimiz, erken yaşlarda başlattığımız bu çalışma ile çocuklarımıza sporculuk ruhu ve spor kültürü kazandırmaktır.

Okul çağında çocuklara düzenli olarak verilen aikido eğitiminin faydaları şu şekilde sıralanabilir;

 

 • Spor yapma bilinci genç yaşta güncel yaşamın bir parçası olarak alışkanlık haline gelir. Yaşam boyu spor bilinci kazandırır.

 • Çocuğun sosyalleşmesine yardımcı olur, özgüvenini arttırır. Şiddet eğilimini azaltır.

 • İletişim becerisini güçlendirir, kendini daha rahat ifade etmesini sağlar.

 • Çocuğun duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal yönlerden kendini tanımasına yardımcı olur.  Sınırlı ve güçlü yönlerini geliştirmesini sağlar.

 • Mücadele ve fair play duygularını geliştirir.

 • Kişisel sorumluluklarının bilincine varmasına yardımcı olur.

 • Ekip çalışmasına yatkın bireylerin gelişmesine yardımcı olur.

 • Arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı göstermeyi, hoşgörülü olmayı, paylaşmayı ve işbirliği yapmayı öğrenir.

 • Liderlik özelliklerine katkı yapar.

 • İlgi alanlarının ve becerilerinin artması ve bunları rahatlıkla ön plana çıkarabilmeleri sayesinde serbest zaman davranış ve alışkanlıkları gelişir.

 • Problem çözme yeteneğini destekler.

 • Hayal gücü geniş, düşüncelerinde ve olaylara yaklaşımında yaratıcı bireyler yetişmesine katkı sağlar.

 • Öğrenmeye meraklı, araştırmacı ve sorgulayıcı öğrenme tarzını benimsetir.

 • Kültürel, ekonomik ve fikir farklılıklarına  saygılı, hoşgörülü ve duyarlı olmalarını sağlar.

 • Durağan yaşam ve obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli rol oynar.

 • Çocuğun gelişimini doğrudan etkiler ve genetik olarak sahip olduğu fiziki yapıya ulaşmasına katkı sağlar.

 • Fiziksel dayanıklılığı arttırır, düzgün duruş alışkanlığı kazandırır.

 • Sinir-kas koordinasyonunu arttırır. Kas-iskelet sistemi gelişimini olumlu yönde destekler.

 • Esneklik, çeviklik gibi temel beceri unsurlarını geliştirir.

 • Küçük ve büyük kasların motor (hareket etme yeteneği) gelişimini destekler.

 • Psikolojik açıdan kendini kontrol etmeyi, konsantre olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi ve başarıya güdülenebilmesini sağlar.

 • Beslenme alışkanlığı kazandırır.

Çocuk İçin Aikido Ne İfade Eder?

 

Çocuk Aikido'ya oyun ve eğlence gözü ile bakar. Onun için Aikido olağan yaşa­mın uyulması gereken kurallarından uzaklaşma biçimi, kendini ve çevresindeki dünyayı tanıma şeklidir. Çocuğa daha dikkatli bir bi­çimde yaklaşılırsa, yetişkinlerin eğlence ya da dinlence olarak gördükleri şeyin çocuk için fiziksel, zihinsel bir gerek­sinim ve aktivite olduğu görülür. Göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta, ailelerin istek ve ilgilerinden öte, çocukların ilgi ve istekleridir. O nedenle Aikido programları; çocuğun fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal yapısı göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.

 

 

 

 

Spor Seçiminde Ailelere Düşen Görevler Nelerdir?

 

Şüphesiz ilkokul çağında ve hatta ilerleyen yaşlarda çocuğun spor veya sosyal-kültürel alan seçimlerinde ailelere büyük görevler düşmektedir. Erken yaşlarda yapılan bu tür seçimler çocuğun ileriki dönemlerde yapacağı spor çalışmalarının temelini oluşturması, zevk alması ve eğlenceli bir basamak olabilmesi açısından önemlidir.

 

Bu konuda ailelerin dikkat etmesi gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 

 • Çocuğu be­lirli bir fiziksel etkinliğe yönlendirirken uzman yapma amacı ta­şımamak gerekir. Böyle bir tutum ke­sinlikle yanlış ve sağlıksızdır.

 • Çocuk, aktiviteye katılım için teşvik edilmeli, destek verilmeli fakat kesinlikle zorlanmamalıdır. Çocuğun hedeflenen kabiliyetleri kendi dünyasında çözmesine izin verilmelidir.

 • Çocukta sportif başarının, okulu ve geleceğini ikinci plana atmaması sağlanmalıdır.

 • Çocuğun başarılı olduğu aktivitelere yoğunlaşılmalı, bu alanlarda ödüllendirilmeli, teşvik edilmeli, cesaret verilmeli ve yeni aktiviteleri keşfetmesi sağlanmalıdır.

 • Oyunlarına dâhil olunmalı, birlikte aktivite yapmaya çaba sarf edilmelidir.

 • Onlara iyi model olabilme rolü üstlenilmelidir.

 • Aktiviteye dahil olmak istemiyor veya hazır görünmüyorsa, kesinlikle zorlanmamalıdır.

Yaşa Göre Spor Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

 

Çocuğun yaşına uygun spor seçimi, ailelerin aklını karıştıran konuların başında gelmektedir. Bu noktada aikido her yaş, boy ve kilodan kadın ve erkeğin rahatlıkla uygulayabileceği spor aktivitelerinin başında gelmektedir. Ailelerin bu konuda dikkat etmesi gereken bazı noktaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 

 • 6 yaş ve öncesi spor çalışmalarında çocuğun iskelet kas yapısını olumsuz etkileyebilecek aktivitelerden kaçınmak gereklidir. 6 veya 7 yaşından küçük çocukların yoğun fiziksel temas içeren spor aktivitelerine katılmaları ve bu tür sert temaslara dayanabilmeleri, fiziksel yapıları yönünden uygunluk göstermemektedir. Okul öncesi çağda çocukların kemik ve kas gelişimini sağlamak için, düzenli olarak kuvvet çalışmalarından uzak spor yapmaları yeterlidir.

 • İlkokulun ilk  sınıflarında çocuğun kendi vücut ağırlığı ile yapacağı çalışmalar yeterlidir. 9-11 yaş grubunda, spor dalına özgü temel teknik becerilerin kazandırılması ön plana çıkar.

 • Uzmanlar 14 yaşından önce serbest ağırlıkla  çalışma yapılmaması gerekliliğine dikkat  çekmektedir.

 • Ergenlik dönemi sonrası ise normal dayanıklılığı geliştirici çalışmalara başlanabilir. 

bottom of page